Pågående

Framställning av bland annat asfaltsballast och smakrossfraktioner
i Sävsjö.

Krossnig  ABT:s fasta anläggning Norrsätra, Sollentuna


 

Referenser

"Bröderna Petterson har under perioden Maj 2011-Mars 2013 krossat och hanterat berg, asfalt och betong åt ABT-Bolagen på Ullnatippen samt Enköpings Miljöåtervinning.
Man har under denna period krossat allt ifrån förstärkningslager 0/150 till sorterad makadam ända ner till fraktion 0/4-4/8.
De har även under aktuell perioden fungerat som en resurs åt Schaktteknik då arbetsbelastningen varit hög.

Mikael och Mattias har för oss varit en stor tillgång då de håller ingångna avtal och alltid gör sitt bästa för kunden.
Vidare har de under denna period visat att de tillsammans med väl fungerande utrustning kan krossa fraktionen till samtliga ändamål."

Jonas Alterteg
Produktionschef Fasta anläggningar
ABT Bolagen AB
-Vi gör det tunga lätt!

Tidigare